Bulharské metody cvičení

Bulharské metody cvičení

Před několika lety přišli bulharští vědci na způsob cvičení, při kterém si vybudujete opravdu obrovskou sílu. Sledovali mimo jiné hlavně množství uvolňovaných hormonů při jednotlivých cvicích. Především uvolňování testosteronu. Na několika řádcích je shrnuto k jakým závěrům bulharští vědci při cvičení přišli. Podle mého názoru budete překvapeni, které ze cviků jsou při cvičení nejúčinnější a navíc je budete moci cvičit i doma.

Cviky jsou seřazeny sestupně podle množství uvolňovaného testosteronu:

1. Cviky s vlastní vahou
Při těchto cvicích je množství vypouštěného testosteronu nejvyšší. Jedná se o cviky, které se provádí s vlastní vahou a nepoužíváte k nim žádné stroje. Patří zde všechny výpady, kliky (klasické, na bradlech i vzhůru nohama), shyby, dřepy a kliky.

2. Cvičení s velkou (dlouhou) činkou
Cviky s velkou (dlouhou) činkou patří mezi cviky s velkým uvolňováním testosteronu, a tak bychom je měli pravidelně v posilovně provádět. Jedná se o tlaky s velkou činkou (tlaky na ramena, mrtvý tah a hlavně bench press) a dále různé přítahy a zdvihy.

3. Cviky s použitím strojů
Uvolnění malého množství testosteronu. Cviky na strojích jsou velmi neefektivní, protože se zapojuje minimálně svalových partií (většinou 1 – 2), a proto bychom je měli provádět pouze na docvičení, když pořád nemáte dost.

4. Izolované cviky
Tyto cviky patří mezi nejneefektivnější ze všech, protože se při ní uvolňuje velmi malé množství testosteronu. Jedná se izolované bicepsové zdvihy, předkopávání a zakopávání na strojích atd.

Jak můžete vidět z výpisu výše, měli byste do vašeho cvičebního plánu zařadit co nejvíce cviků z první skupiny.

Podpořte prosím náš článek lajkem, sdílením nebo komentářem, děkujeme.